Contact

Kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail:
izikova@interia.pl
Zachęcam również do korzystania z portali społecznościowych w celu skontaktowania się ze mną.