Sunday like this: black & white


Bluzka/Blouse - Moda i Ty
SpĆ³dnica/Skirt - Moda i Ty
Rajstopy/Thights - Gatta